Saturday, September 06, 2008

Welsh Branch Event - “Theatre and Politics: A Playwright’s Agenda”

The Writers’ Guild would like to invite members in Wales to a Guild organised event at Sherman Cymru, Cardiff, at 4pm on Saturday 20th September 2008.

“Theatre and Politics: A Playwright’s Agenda” is a conversation between playwrights David Edgar (President of the Guild), Gary Owen (leading Welsh playwright), Phil Ralph (writer of Deep Cut) and others, about writing for the stage with a political voice. After a conversation between the panellists, writers will be invited to share their opinions from the floor.

Tea and coffee will be provided.

Our event is FREE but Sherman Cymru is also offering Guild Members one ticket at the reduced price of £10 for that evening’s performance of Deep Cut at 7.30pm subject to availability. Tickets can be reserved through the box office on 02920 646900. Please state that you are a member of the Writers’ Guild when booking.

If you are intending to come to the event, please RSVP to Erik Pohl in the Guild office at erik@writersguild.org.uk so that we can keep track of numbers.

Hoffai Undeb Yr Ysgrifennwyr eich gwahodd i ddigwyddiad arbennig yn Sherman Cymru, Caerdydd, am 4yh ar ddydd Sadwrn 20fed o Fedi 2008.

Sgwrs ar gyfer dramodwyr yw “Theatre and Politics: A Playwright’s Agenda” ar y testun o ysgrifennu ar gyfer y llwyfan a llais yr awdur. Bydd siaradwyr yn cynnwys David Edgar (Llywydd yr Undeb), Gary Owen (dramodydd Cymreig blaenllaw) a Phil Ralph (awdur “Deep Cut”) ynghyd ag eraill.

Bydd te a choffi ar gael.

Wrth eich gwahodd i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn hoffai Sherman Cymru gynnig ichi docyn am bris gostyngedig o £10 (o’i gymharu â’r pris llawn arferol, £14) ar gyfer perfformiad y noson honno o Deep Cut am 7.30yh.

Pe hoffech dderbyn y cynnig hwn ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2064 6900. Dim ond pan fydd y taliad wedi ei dderbyn y bydd eich tocyn wedi ei sicrhau. Cofiwch ddweud eich bod chi’n aelod o’r undeb.

Ebostiwch erik@writersguild.org.uk os ydych am fynychu’r digwyddiad.

Gobeithio y cawn eich cwmni.

Deep Cut trailer

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.